Nacionalni Koordinacioni Komitet Srbije organizuje proslavu
drugog Medjunarodnog dana svetlosti u Srbiji


"Svetlosne Staze" 30. maja 2019.16:00 - 20:00 Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije
Ulaz je besplatan, prijava je obavezna mejlom : info@dansvetlosti.rs

Dan svetlosti

Nakon veoma uspešno organizovane Međunarodne godine svetlosti i svetlosnih tehnologija 2015. godine u čijem obeležavanju je učestvovalo 147 zemalja sveta, a među kojima se brojnim aktivnostima i programima istakla i Srbija, UNESKO je usvojio Međunarodni dan svetlosti koji će se obeležavati jednom godišnje.

Inicijativa je usvojena proglašenjem na 39. sednici Generalne konferencije UNESKO-a u novembru 2017, i prvi Međunarodni dan svetlosti je održan 16. maja 2018. godine.

16. maj je odabran kako bi se obeležila godišnjica prvog emitovanja laserskog zraka pomoću rubinskog kristala 1960. godine. Laseri su transformisali društvo putem zdravstvene zaštite i interneta, a laserska nauka je međunarodno prepoznata u preko 20 Nobelovih nagrada.

Međutim, Međunarodni dan svetlosti nije posvećen samo istraživanjima i primeni svetlosti u nauci. Svrha Međunarodnog dana svetlosti je da obezbedi godišnji fokus na svetlost i uvažavanje njene uloge u životima građana sveta kako u oblastima nauke, medicine, komunikacije i energije, tako i u sferama kulture, umetnosti, obrazovanja i održivog razvoja. Razuđena tema svetlosti će omogućiti svim sektorima društva širom sveta da učestvuju u aktivnostima kako bi se u ovoj sferi podigla svest o nauci i tehnologiji, umetnosti i kulturi.

U sklopu proslave drugog Međunarodnog dana svetlosti u Srbiji, Nacionalni komitet je priredio jednodnevni program koji će se održati u obliku radionice za mališane u prepodnevnim časovima, i simpozijuma u popodnevnim časovima pod nazivom « Svetlosne Staze ».

Bila bi nam velika čast i zadovoljstvo ukoliko biste Vašim prisustvom podržali ovu svečanost, kako bi Dan svetlosti dobio na odjeku.

Ulaz je besplatan, upis obavezan putem mejla : idl.committee.rs@gmail.com

Zorica Matić u ime Nacionalnog koordinacionog komiteta za proslavu Međunarodnog dana svetlosti u Srbiji.

Dobro došli !

Facebook event:https://www.facebook.com/events/382467702613157


Program MDS
30. maj
Narodna biblioteka Srbije


Svetlosne Staze

Svečana Proslava MDS-a 16:00-21:00 časova
Otvaranje ceremonije — Milena ĐORĐIJEVIĆ, Narodna biblioteka Srbije
Uvodna reč, generalni sekretar Nacionalne komisije za saradnju sa Uneskom — Aleksandra KOVAČ
Svetlosne Staze, otvaranje ceremonije — Zorica MATIĆ
Reč partnera - ZumtobelGroup

PUT OKO SVETLOSTI 16:15 – 20:00

Moderator simpozijuma : Petra BELIČEV
16:15 – 16:35 - Dr Aleksandar KRMPOT — Nobelova nagrada za fiziku za 2018. godinu
16:35 – 16:50 - Dr Radoslava SAVIĆ RADOVANOVIĆ — Svetlost u biomedicini
16:50 – 17:05 - Vladimir KONjEVIĆ — Osvetljavanje muzeja – svetlo, prostor, priča
17:05 – 17:20 - Mirjana GEGENBAUER — Muzeji svetla, utopija ili realnost?
17:20 – 17:35 - Milica IĐOŠKI i Sofija ČOLAKOVIĆ — Mračna strana svetlosti : o svetlosnom zagađenju i njegovom uticaju na životnu sredinu i razvoj nauke
17:35 – 17:50 - Nataša TODOROVIĆ — Sunčev sistem, njegova svetlost i asteroidi
17:50 – 18:00 - Pesnik Vojislav KARANOVIĆ — Svetlost kao Metafora, Metafora kao Svetlost

PAUZA 18:00 - 18:15

18:15 – 18:25 - Pesnik Vojislav KARANOVIĆ — Svetlost u naletu
18:25 – 18:40 - Rediteljka Snežana UDICKI — Svetlost i tama u Elizabetanskom pozorištu i Šekspirovim dramama
18:40 – 18:55 - Aleksandar REPEDžIĆ — Zmajevi u narodnom znanju i verovanju Istočne Srbije
18:55 – 19:15 - Dr Maja T. ISKJERDO — Svetlost i psihoaktivne biljke Amazonije
19:15 – 19:30 - Dr Borivoje BALTEZAREVIĆ — Između svetlosti i senke – Princip dualnosti u traganju za smislom i identitetom u savremenom društvu
19:30 – 19:50 - Dr Nikolaos DIMITRIADIS — Kako neuronauka može učiniti svet prijatnjim (brain- friendly)mestom za mozak
19:50 – 20:00 - Zorica MATIĆ — « Fer Svetlost » zatvaranje ceremonije

KOKTEL 20:00 - 21:00
DEČJA RADIONICA — Amfiteatar od 9-11 časova

« Bajke o Svetlosti »
Dr Nataša STANIĆ
Uz saradnju Mirjane GEGENBAUER i Jane MARKOVIĆ
• Dve priče o svetlosti uz razgovor o rečniku svetlosti koji obuhvata astronomske pojmove (uzrast 1 i 2 razred)
• Predavanje o nastanku UNIVERZUMA i informacijama o nebeskim telima koje putem teleskopa i kasnijom obradom svetlosnih spektara dobijamo iz analize podataka

IZLOŽBA

« Svetlе Reči »
Autor Ana ČUGUROVIĆ, Centar za kulturu « Vuk Karadžić » Loznica

SVETLOSNA INSTALACIJA

Dizajn Vladimir KONjEVIĆ u partnerstvu sa ZumtobelGroup
Uz saradnju Milice IĐOŠKI i Sofije ČOLAKOVIĆ


Grafički dizajn pozivnice : Mirjana GEGENBAUER

Partneri

Komisija Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-om

Narodna biblioteka Srbije

Skerlićeva 1, Beograd

Svečana ceremonija za proslavu drugog Medjunarodnog dana svetlosti u Srbiji će se održati u amfiteatru, a izložba u atrijumu Narodne biblioteke Srbije. Zgrada biblioteke je nezaobilazan objekat na karti Beograda zbog značaja institucije za nacionalnu kulturu i zbog smirenosti, ritma i mere kojima se odlikuje arhitektonsko rešenje, donoseći odjek tradicije i pozivajući prolaznike pod svoj veliki krov. Nalazi se neposredno uz hram Svetog Save na Svetosavskom platou, i nezaobilazna je destinacija za obilazak Beograda u kulturnom i istorijskom kontekstu.
Svečano otvaranje zdanja upriličeno je 6. aprila 1973. godine, a zgrada Narodne biblioteke Srbije proglašena je kulturnim dobrom i pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Komitet

Uloga Nacionalnog koordinacionog komiteta MDS-a je da upozna sve građane Srbije sa značajem svetlosti i svetlosnih tehnologija u njihovom svakodnevnom životu, njihovoj budućnosti, razvoju nauke i umetnosti, i sveukupnom napretku ljudskog društva. S tim u vezi, NKKMDS će organizovati i koordinirati aktivnosti u Srbiji na temu svetlosti, u cilju informisanja društva i podizanja globalne svesti o tome kako tehnologije bazirane na svetlosti promovišu održivi razvoj i rešenja globalnih izazova u oblasti energije, obrazovanja, poljoprivrede i zdravlja, i kakav su revolucionarni doprinos donele na polju telekomunikacija, medicinske dijagnostike, medija, umetnosti i kulture. Svojim radom, komitet će se truditi da ide u susret mladima, edukuje ih, probudi njihovu radoznalost i podigne interesovanje za razvoj karijera u oblastima umetnosti i dizajna osvetljenja, fotonike i svetlosnih tehnologija.

Linkedin profil: https://www.linkedin.com/in/idl-committee-serbia-137a9b166
ALEKSANDRA STRATIMIROVIĆ

Vizualna umetnica i dizajner osvetljena. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Specijalističke studije dizajna osvetljenja je završila na Konstfaku i na Kraljevskom institutu za Tehnologiju (KTH) u Stokholmu, gde od 1998. vodi svoj studio. Osnivač je i umetnčki direktor Beograda svetlosti u Srbiji.

ANA ANAKIJEV

Istoričarka umetnosti. Osnovne akademske studije je završila na odseku za istoriju umetnosti u okviru Filozofskog fakulteta u Beogradu i potom master studije u oblasti projektnog menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Koordinator je programa projekta Beograd svetlosti od 2015.

ANA ČUGUROVIĆ

Master-etnolog-antropolog i doktorant na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zaposlena kao kustos u Muzeju jezika i pisma u Tršiću u okviru Centra za kulturu « Vuk Karadžić » u Loznici.

DRAGANA ILIĆ

Astrofizičar. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Astrofizika, gde je i odbranila magistarski rad. Doktorirala je 2008. godine stekavši zvanje doktora nauka Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Padovi. Trenutno radi kao vanredni profesor na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

JANA MARKOVIĆ

Rođena i odrasla u Loznici gde se od početka studija povremeno bavi volonterskim radom ekološkog i edukativnog karaktera. Trenutno na 2. godini astrofizike na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

MAJA T. IZQUIERDO

Rođena je u Beogradu, peruanskog i srpskog porekla. Maja je socijalna i eko aktivistkinja. Doktor nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, pejzažni arhitekta, magistar nauka iz oblasti urbanizma, biotehničkih nauka i istorije umetnosti. Redovni je profesor na univerzitetu Union Nikola Tesla u Beogradu i predstavnik za Evropu- IFLA Pejzažna arhitektura bez granica. Bila je istraživač na Odseku za Amazonsku antropologiju Perua Katoličkog univerziteta u Limi. Odrasla je među amazonskim mitovima i legendama, staroslovenskim bajkama i komunističkim pričama. Svoje usavršavanje iz oblasti animizma stekla je u dubinama Amazonske prašume Perua. Dr Izquierdo se školovala u Srbiji, Španiji i Peruu.

PETRA BELIČEV

Istraživač. Osnovne i master studije završila je na Odseku za Optoelektroniku, nanoelektroniku i lasersku tehniku, a potom doktorske akademske studije na Grupi za Nanoelektroniku i fotoniku, pri Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine zaposlena je u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u okviru istraživačke grupe PSTAR. Bila je sekretar Nacionalnog komiteta za obeležavanje Međunarodne godine svetlosti 2015. u Srbiji.

TIJANA PRODANOVIĆ

Astrofizičar. Diplomirala na Katedri za astronomiju, na Beogradskom univerzitetu. Doktorirala je iz oblasti nuklearne i čestične astrofizike na Univerzitetu Ilinoisa u Urbana-Šampejnu 2006. godine, gde je dva puta bila proglašena za izvanrednog predavača. Zaposlena na Departmanu za fiziku na PMF-u gde je vanredni profesor. Osim nastavnog i naučnog rada, bavi se popularizacijom nauke i naučnom komunikacijom.

ALEKSANDAR PROTIĆ

Potpredsednik Evropske federacije za UNESKO klubove, centre i asocijacije i savetnik predsednika Francuske Federacije za UNESKO. Kao promoter lika i dela Nikole Tesle, Aleksandar predsedava Tesla Memorijalnim projektom na Univerzitetu Sorbona, ambasador je Tesla inicijative američkog Instituta MIT, počasni predsednik Tesla foruma Fakulteta za industrijski menadžment.

ALEKSANDAR REPEDŽIĆ

Etnolog – antropolog. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao izvršni direktor Muzeja u Majdanpeku ostvario više saradnja kako sa domaćim tako i inostranim naučnim institucijama i muzejima. Stalni saradnik Balkanološkog instituta na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti od 2004 godine. Autor izložbe u Muzeju u Majdanpeku „ Neka ga pronađu po svetlosti sveće“ 2012 godine.

BRANIMIR ACKOVIĆ

Naučni edukator. Proveo je preko 20 godina u Istraživačkoj stanici Petnica najpre kao student saradnik, a potom kao stručni saradnik, rukovodilac programa fizike i laboratorije za fiziku i elektroniku. Radio je na Astronomskoj opservatoriji, Institutu za fiziku i Centru za promociju nauke. Izradio je nekoliko naučno-popularnih izložbi među kojima i izložbu “Spektri” povodom Međunarodne godina svetlosti. Organizovao je desetine popularnih i naučnopopularnih manifestacija poput TEDxBelgrade i drugih. Razvio je koncept Naučnih klubova pri Centru za promociju nauke.

GORAN FERENC

Uspeo da spoji svoje dve velike ljubavi - nauku i muziku. Kao doktorant na ETF-u u Beogradu iskoristio je steceno znanje iz elektronike i programiranja i isprepletao je sa muzickim talentom, a kao rezultat je nastala laserska harfa.

DEJAN MOJIĆ

Arhitekta. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Univerzitetu u Tokiju, sa usmerenjem kompjuterska arhitektura i napredne metodologije u projektovanju i građenju. Koordinator je programa projekta Beograd svetlosti od 2015.

LJUPČO HADŽIJEVSKI

Vodeći istraživač u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” i rukovodilac istraživačke grupe PSTAR. Bio je predsednik Nacionalnog komiteta za obeležavanje Međunarodne godine svetlosti 2015. u Srbiji.

ZORICA MATIĆ

Primenjeni umetnik, istraživač, dizajner svetlosti . Diplomirala je na Institutu za napredne studije iz likovnih umetnosti « IHEAP » u Parizu. Osnivač udruženja « Les Idées Lumières / Svetlosne Ideje » u Parizu, idejni tvorac i član internacionalnog konsultativnog komiteta MDS-a pri Unesko-u, i predsednica Upravnog odbora Nacionalnog koordinacionog komiteta MDS-a u Srbiji.

BORIVOJE BALTAZAREVIĆ

Doktor kulturoloških nauka. Docent je na Fakultetu za menadžment i na Visokoj školi za komunikacije. Bavi se uticajem tehnologije i digitalnih medija na kulturu, društvo, identitet i plastičnost mozga. U naučno-istraživačkom radu, usmeren je na pronalaženje kontrastnih i alternativnih paradigmatskih modaliteta suprotstavljenih transhumanističkim i singularističkim tendencijama modernog društva. Član je UNS-a i potpredsednik je ALMA MATER EUROPAEA centra u Beogradu, pri Evropskoj akademiji nauka i umetnosti.

MILICA IĐOŠKI

Dizajner osvetljenja, po edukaciji arhitekta. Vodi blog www.highlumen.me koji prati vesti iz sveta umetnosti vezno za osvetljenje.  Poseduje siroko iskustvo kao projektant osvetljenja u raznim sektorima kao sto su komercijalni i stambeni objekti, objekti pod zastitom, trgovinski objekti i urbano osvetljenje.

MIRJANA GEGENBAUER

Rođena u Novom Sadu gde je završila integrisane osnovne i master studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka. Specijalizovala se u oblasti osvetljenja, a spojivši dve strasti, jednu prema svetlu, a drugu prema putovanjima, svoje znanje i iskustvo sticala je kroz rad ne samo u Novom Sadu, već i u Zagrebu, Kairu, Londonu i Dubaiju.

SOFIJA COLAKOVIĆ

Dizajner osvetljenja i master pejzazne arhitekture. Kao projektant osvetljenja ucestvovala je u preko 70 projekata vecinom lociranih u Velikoj Britaniji, zatim Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Srbiji. Angazovana kao pejzazni arhitekta i istrazivac na projektu ocuvanja Astronomske opservatorije u Beogradu, pod pokricem Zavoda za zastitu spomenika kulture grada Beograda.

VOJISLAV KARANOVIĆ

Diplomirao je jugoslovenske i opštu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radi kao urednik u Radio-televiziji Srbije. Piše poeziju, eseje i radio-drame. Objavio je desetinu knjiga pesama i za svoju poeziju dobio je desetinu nagrada. Pojedine pesme prevedene su mu na više jezika.